famaproject

Custom Designed Turnkey Solutions.

FAMA logistiku a spracovanie kovových hoblín

FAMA navrhuje, vyrába a inštaluje zariadenia na spracovanie odpadov z výroby pre sektory obrábacích strojov a papierni.

Dôkladné znalosti odsávacích zariadení spolu so zručnosťami a nadšením, ktoré oduševňujú tím, robia zo spoločnosti FAMA ideálneho partnera, ktorému môžete zveriť štúdium účinných riešení pre:

Logistiku a spracovanie kovových hoblín

konkrétne ide o pneumatické zariadenia na odsávanie kovových hoblín, drviče, odstredivky, sklápače, silá a príslušenstvo pre optimálne využitie skladovacích priestorov, využitie a recykláciu chladiacich a mazacích kvapalín.

Odsávanie prachu a olejovej hmly

študujeme a navrhujeme centrálne odsávacie zariadenia alebo odsávania na jednotlivé stroje a špecifické kompaktné filtre.